KĀHILIKŪ

E mau loa aku, Kāhilikū.

Hawaiʻi nei.

Aloha ʻĀina